Biosafety Clearing-House Slovak Republic

O stránke

 

Článok 20, paragraf 1 protokolu o biologickej bezpečnosti a Biosafety Clearing-House (BCH) ako časť clearing-house mechanizmu dohovoru o biologickej diverzite odporúča napomáhať pri výmene špecifických, technických, environmentálnych a zákonných informácií a taktiež napomáhať skupinám pri implementovaní protokolu o biologickej diverzite.

BCH - Biosafety Clearing-House – je systém slúžiaci na výmenu špecifických informácií dokumentov medzi krajinami, ktoré rafitikovali kartagenský protokol o biologickej diverzite. Systém je rozdelený na centrálny BCH portál, kde sa združujú všetky informácie. Jednotlivé krajiny prevádzkujú vlastný systém, ktorý je napojený na centrálnu databázu. Tento systém umožňuje jednoduchý prístup ku ktorýmkoľvek informáciám, ktoré členské krajiny zaregistrovali na centrálnom portály.

Slovenská čast BCH prevádzkuje vlastný lokálny systém pre združovanie špecifkých informácií ktoré ponúka pre verejnosť na tejto stránke. Údaje do tohto systému sa združuje National Focal Point pre Slovenskú Republiku, ktorý zabezpečí zaregistrovanie v lokálnom systéme a taktiež v centrálnom systéme na centrálnom BCH centrál portály.

Ak by ste mali záujem publikovať dokumenty vyžadované karteganským protokolom, prosím kontaktujte náš Nation Focal Point , ktorý zabezpečí uverejnenie dokumentov na tejto BCH stránke a taktiež zabezpečí distribúciu dokumentu do centrálneho BCH systému , na ktorý sú napojené všetky krajiny ktoré ratifikovali Kartagenský protokol .