Biosafety Clearing-House Slovak Republic

Kontakt


Sekretariát Nation Focal Point Slovensko

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky

Divízia biologickej bezpečnosti
Nám. Ľ.Štúra 1
812 35 Bratislava

Slovenská Republika


Email: natalia.mogelska@enviro.gov.sk